Foto’s Kerstdrive 2018

De kerstdrive 2018 werd geopend door de voorzitter Kees Noordhoek, hij verwelkomde de nieuwe leden die net de cursus bridge hadden afgesloten,  hij wensde ze succes met hun eerste bridgedrive. Kees bedankte de cursusleider Leo Bekker voor zijn inzet, ook bedankte hij de wedstrijdleider Thijs van der Velden, want Thijs krijgt het toch telkens weer voorelkaar dat we kunnen bridgen.

Ook bedankte hij de evenmentencommissie, bestaande uit Els Heijers, Magda van Dijke en Engelien Muys, voor de verzorging van de prachtige prijzentafel, voor iedere deelnemer/ster was er  een prijsje.

De voorzitter haalde aan dat er ook leden niet aanwezig konden zijn van wegen hun gezondheid en hoopte voor hen op een spoedig herstel.

Tevens wenste hij iedereen hele fijne feestdagen toe en een gezellige kerstdrive.

Het   was een bijzonder gezellig samen zijn met de spelers van de maandagmiddag en de spelers van de donderdagavond. De wedstrijdleider, Thijs v.d. Velde,  had ook dit jaar voor ons een leuke combinatie gemaakt, de A spelers speelde Noord/Zuid en de B spelers Oost/West, zo speel je ook eens tegen andere leden van de club en nu was er voor zowel de A spelers en de B spelers een aparte uitslag. 

Dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Hieronder de foto’s van deze geslaagde avond.