Foto’s en verslag Einddrive 26 april 2018

De einddrive 2018  waren veel leden van de maandagmiddag en de donderdagavond aanwezig.

Wilma Dieleman hete iedereen welkom en  wenste ons een gezellige avond toe.

Thijs v.d. Velden had voor ons een leuke einddrive in elkaar gezet. Nadat iedereen aanwezig was konden we gaan bridgen.

In de pauze werden de winnaars van het bridgeseizoen 2017/2018 bekend gemaakt.

Van de maandagmiddag:

Kampioenen : Thijs v.d. Velden en Willem Sulkers. 

Slemladder :    Magda van Dijke en Els Heijers.

Beloftes: Willem de Ruijter en Janneke Brinkman.

Van de donderdagavond:

Kamppioenen: Leo en Tineke Bekker

Slemladder: Johan Cevaal en Ineke Ruijsbroek.

Beloftes: Caroline Filius en Ton Kroese.

Els Heijers (lid van de evenementen commissie) bedankte namens de leden van de bridgeclub,  het bestuur en de mensen die zich hebben ingezet voor de club met een mooi cadeau.

Iedereen kreeg een drankje en een snack aangeboden van het bestuur. Daarna gingen we weer gezellig bridgen.

Aan het eind van de avond bedankte Ineke v.d. Broek, namens het bestuur, Thijs v.d. Velden voor al zijn werk voor de club van het afgelopen jaar, Thijs kreeg een kistje wijn. Ook de cursusleider Leo Bekker werd bedankt voor  zijn inzet van het afgelopen jaar, ook hij kreeg een kistje wijn.

De evenementen commissie werd bedankt voor  hun werk voor de club in het afgelopen jaar, zij zorgde, ook nu weer, voor een mooie prijzentafel.

De beheerders van het Dorpshuis kregen bloemen en een fles wijn.

Leo Bekker wilde de een groepsfoto van de  oudcursisten en van enkele leden van de bridgeclub die geholpen hadden bij de cursus.

Aan het eind werden de winnaars bekend gemaakt van de einddrive, hier vind u nog de uitslag

Het was een geslaagde avond, dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt.